009bet009game009game
Solution

GIẢI PHÁP CỦA AZS

Planning & Perfomance
Azs Agency
Azs Agency
Azs Agency

DIGITAL STRATEGY

01

Nghiên cứu và tư vấn chiến lược Marketing

02

Xây dựng chiến lược Digital Marketing

03

Tư vấn triển khai và vận hành Digital Marketing

04

Đánh giá và định hướng chiến lược Digital Marketing

Digital

DIGITAL MARKETING
PLANNING & PERFOMANCE

Dịch vụ xây dựng và thực thi kế hoạch Marketing Mix đảm bảo KPI theo quy trình SMART. Triển khai truyền thông, quảng cáo trên SMM: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo, Instagram và SEM: Google, Youtube, Cốc Cốc.

Hoạch định
  • – Nghiên cứu và tư vấn chiến lược Digital Marketing
  • – Xây dựng Chiến lược Marketing Mix
  • – Xây dựng Plan Digital Marketing: Master Plan, Media Plan, Content Plan, Production Plan, Action Plan.
Planning & Perfomance
Azs Agency
Azs Agency
Azs Agency
Azs Agency
Planning & Perfomance
Azs Agency
Azs Agency
Azs Agency
Tổ chức & thực hiện
  • – Triển khai truyền thông, quảng cáo trên đa nền tảng SMM: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo, Instagram và SEM: Google, Youtube, Cốc Cốc.
  • – Kiểm tra, Đánh giá và định hướng chiến lược
Advise

Liên hệ nhận tư vấn & Báo giá

Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn để đưa ra các giải pháp và ý tưởng sáng tạo phù hợp cho bạn