Over 5 years we helping companies reach their financial and branding goals. AZS is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Solution

GIẢI PHÁP
CỦA CHÚNG TÔI

DIGITAL STRATEGY

01
Nghiên cứu và tư vấn chiến lược Marketing

02
Xây dựng chiến lược Digital Marketing

03
Tư vấn triển khai và vận hành Digital Marketing

04
Đánh giá và định hướng chiến lược Digital Marketing

Digital

DIGITAL MARKETING
PLANNING & PERFOMANCE

Dịch vụ xây dựng và thực thi kế hoạch Marketing Mix đảm bảo KPI theo quy trình SMART. Triển khai truyền thông, quảng cáo trên SMM: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo, Instagram và SEM: Google, Youtube, Cốc Cốc.

HOẠCH ĐỊNH:

  • Nghiên cứu và tư vấn chiến lược Digital Marketing- Xây dựng Chiến lược Marketing Mix- Xây dựng Plan Digital Marketing: Master Plan, Media Plan, Content Plan, Production Plan, Action Plan.

TỔ CHỨC & THỰC HIỆN:

  • – Triển khai truyền thông, quảng cáo trên đa nền tảng SMM: Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo, Instagram và SEM: Google, Youtube, Cốc Cốc.
  • – Kiểm tra, Đánh giá và định hướng chiến lược
Advise

BẠN CẦN Ý TƯỞNG MỚI CHO DỰ ÁN

Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn để đưa ra các giải pháp và ý tưởng sáng tạo phù hợp cho bạn