Over 5 years we helping companies reach their financial and branding goals. AZS is a values-driven SEO agency dedicated.

LATEST NEWS
CONTACTS
Branding

DỊCH VỤ BRANDING

XÂY DỰNG & THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

AZS Branding là gói dịch vụ cung cấp giải pháp : Xây dựng lộ trình và triển khai phát triển thương hiệu cùng với hệ thống thiết kế logo, nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, sáng tạo và khác biệt giúp nâng tầm doanh nghiệp, khẳng định vị thế cạnh tranh.

Trademark

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

DỊCH VỤ XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU

– Xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

– Xây dựng bản đồ định vị thương hiệu. 

 – Xây dựng chiến lược thương hiệu.

– Xây dựng kế hoạch, thực thi các chiến dịch truyền thông thương hiệu.

– Đo lường, đánh giá và định hướng chiến lược.

Identifier

THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN

DỊCH VỤ BỘ NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU

– Tư vấn bộ nhận diện doanh nghiệp phù hợp với các ngành nghề, nhu cầu và ngân sách

– Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp cá nhân hóa theo từng ngành hàng sản phẩm.

– Thiết kế Logo, nhận diện thương hiệu với đội ngũ chuyên gia sáng tạo.

Advise

BẠN CẦN Ý TƯỞNG CHO DỰ ÁN MỚI

Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn để đưa ra các giải pháp và ý tưởng sáng tạo phù hợp cho bạn